Jejich cílem bylo seznámit se s novými spolužáky a naučit se s nimi spolupracovat. Po příjezdu a ubytování byl pobyt zahájen společným nástupem, kde se účastníci seznámili s přítomnými učiteli a programem. Od této chvíle zde už nebylo sedm tříd studijních a učebních oborů, ale jen bílí, červení, modří, zelení, černí, žlutí a fialoví. A vlastně ještě oranžoví, což byl technický tým ze třídy 4. AG.

První den se žáci nejprve prostřednictvím zábavných aktivit seznamovali v rámci tříd. Také si každá třída vyrobila svůj prapor, který představoval obor, který žáci studují. Odpoledne bojovaly jednotlivé třídy mezi sebou o to, kdo první přivede do bezpečí svá letadla na leteckou základnu, kterou obsadili teroristé. A aby to nebylo jen tak, museli žáci ještě vybojovat výkupné v podobě místní měny „Hnačováků“ a vykoupit svého třídního učitele, kterého mezitím teroristé unesli. Jen velmi těsně zvítězila třída „Žlutých“ (farmáři a zahradníci) před „Zelenými“ (agropodnikání) a „Bílými“ (ekologové a informatici).

Večer strávili žáci a žákyně u vlastnoručně připraveného táboráku. Když se setmělo, začala stezka odvahy. Každý účastník měl sám absolvovat světýlky vyznačenou cestu. Nebylo to však jen tak – na cestě číhaly různé nástrahy přírody a strašidelné figury, a tak noční ticho tu a tam narušily nejen výkřiky strašidel, ale i ječení strašpytlů.

V pátek po snídani se účastníci přenesli do antického Řecka. Třídy se postupně vydaly na trať, na které na ně čekalo 10 postav ze Starých řeckých bájí a pověstí, které jim zadávaly úkoly, jejichž splnění bylo podmíněno spoluprací celého týmu. Jak jinak by se například dal po vzoru Prométhea přinést oheň, když každý, kdo se jen trochu přiblíží, je okamžitě na místě přikován? Nebo jako Perseus projít územím, které střeží Gorgony, když máte pro celou třídu jenom tři přilby neviditelnosti? Přejít po laně přes „řeku Styx“ či jako Odysseus proplout mezi nástrahami Sirén a nenarazit na skálu? To jsou jen některé z úkolů, které dokáže splnit pouze dobře spolupracující tým. V cíli měl nejlepší čas tým č. 9 Žlutých (farmáři) před týmy č. 8 „Červených“ (cukrářky a pekařky) a č. 3 „Bílých“ (ekologové a informatici) se stejným časem. O nasazení týmů svědčí i to, že mezi prvními šesti byl po dvou hodinách rozdíl v cíli pouhých pěti minut.

Počasí nám přálo, celá akce se podařila. A co tomu říkali samotní účastníci? „Tento pobyt jsem si velmi užil. Je to dobrá tradice školy, která umožňuje svým studentům vzájemně se poznat mimo školní lavice a budovat kamarádské vztahy ve třídě“ (Marek). „… další den, co jsme nastoupili do školy, jsem si uvědomila jednu věc: v porovnání s prvním dnem, kdy jsem nikoho neznala, a dny po seznamovacím pobytu na Hnačově jsem moji třídu nevnímala jako cizí, ale jako moje nové kamarády. Sblížili jsme se na pobytu víc, než jsem si myslela“ (Hedvika). „Večer jsme si udělali táborák, seděli jsme všichni spolu u ohně a zpívali. Jsou to krásné vzpomínky, myslím si, že tenhle školní rok začal úžasně“ (Marika).

Závěrem bych chtěla poděkovat panu Jaroslavu Kárníkovi z LDT Mexiko za poskytnutý azyl a pomoc všeho druhu, rodině Majerových z chatové osady „Nad rybníkem“ v Hnačově za chutnou stravu, žákyním a žákům ze 4. AG za technickou přípravu a pomoc v kuchyni a samozřejmě všem pedagogickým pracovníkům, kteří s námi strávili dva pěkné dny na Hnačově.

Mgr. et Bc. Šárka Niklová

Děkujeme za zaslaný příspěvek a těšíme se na další.