Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky proběhlo 5. ledna 2024 v kostele svatého Petra a Pavla v Horažďovicích. Ten se zcela zaplnil dětmi z obou horažďovických mateřských škol. Společně se zpívala koleda „My tři králové“, sestra M. Ancilla Vaňková také dětem vyprávěla příběh mudrců a vysvětlila význam sbírky. Nakonec každé dítko „královsky“ podarovalo Ježíška v jesličkách malým kamínkem.

Do letošního ročníku Tříkrálové sbírky se zapojilo rekordních 59 obcí, přes 250 koledníků a více než 100 vedoucích. Díky štědrosti dárců se podařilo vybrat do pokladniček v neuvěřitelných 569 736 Kč.

Oproti loňským ročníkům se do sbírky zapojilo několik nových obcí, kde se chodilo koledovat, hlavně na Nepomucku a v okolí Nalžovských Hor. První lednový víkend, kdy se koledovalo téměř všude, byl ve znamení proměnlivého počasí. V sobotu déšť a v neděli sníh a mráz. Přesto to nikoho z koledníků neodradilo.

Tříkrálová sbírka. Ilustrační foto
Tříkrálová sbírka na západě Čech překonala rekord, vybralo se přes sedm milionů

Celková vybraná částka byla zaslána na celorepublikové konto, odkud bude poměrná část peněz (65 %) opět vrácena Charitě Horažďovice s účelem podpořit charitní práci se seniory a zdravotně postiženými na Horažďovicku, Nepomucku a Kasejovicku (pečovatelská služba, domácí zdravotní péče a volnočasové aktivity) a projekt Občanská poradna v Nepomuku. Část peněz připadne na krizový fond pro lidi postižené přírodními živly. Ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Horažďovice, Nepomuku a Městem Kasejovice budou vybrány a podpořeny sociálně slabé rodiny s dětmi a senioři. Současně Charita Horažďovice podpoří i Dětský domov Chanovice, aby mohl pro děti zakoupit vybavení na sportovní a volnočasové aktivity. Z Tříkrálové sbírky je v plánu poměrnou část finančních prostředků využít i na provoz sociálně integračního bytu a rozšíření skladu kompenzačních pomůcek.

Dalších 35 % výnosu sbírky bude rozděleno podle tohoto klíče:

- 15 % na podporu projektů Diecézní charity České Budějovice

- 10 % na humanitární pomoc, kterou poskytuje Diecézní charita České Budějovice v zahraničí

- 5 % na humanitární pomoc, kterou poskytuje Charita České republiky v ČR i v zahraničí

- 5 % na režijní náklady na pořádání sbírky v celé České republice Podrobnější informace o výsledcích a využití výtěžku lze nalézt na www.trikralovasbirka.cz.

Poděkování patří především koledníkům a jejich doprovodům, kteří obětovali svůj volný čas pro dobrou věc, všem partnerům, u kterých bylo možné zanechat statické kasičky, starostům obcí a pracovníkům městských a obecních úřadů za zajištění nutné administrativy sbírky a

samozřejmě všem dárcům, kteří koledníky uvítali ve svých domovech a podpořili Charitu Horažďovice.