Již několik let probíhá v národním parku projekt Life for Mires – Život pro mokřady, v jehož rámci dochází k revitalizaci některých, kdysi lidskou činností odvodněných lokalit. Jejich přeměnou je znovu obnovena funkce zadržení vody v krajině - některé z fotografií tuto činnost také dokumentují.

Autor výstavy pochází z Klatov a fotografií Šumavy se zabývá více než 15 let. Nejraději se ve volných chvílích sám s fotoaparátem toulám šumavskou krajinou, která mi nesmírně imponuje. Je to pro mne únik z každodenního shonu do světa ticha a klidu.  Zprvu jsem fotil  jen pro sebe „do šuplíku“. Postupem času jsem se odhodlal fotografie veřejně prezentovat – na mém webu, sociálních sítích a od roku 2014 vydáváním nástěnných a stolních kalendářů Šumavy. Část výtěžku z prodeje kalendářů jde každoročně na podporu aktivit spolku Šumavské cesty z.s. (www.sumavskecesty.cz), v současné době konkrétně na vybudování pietního místa na Stodůlkách, říká Pavel Semerád.