Ceny jsou každoročně udělovány ve třech kategoriích. První kategorií jsou mladí lidé z dětských domovů, kteří se po odchodu z dětského domova nebo pěstounské péče úspěšně začlenili do života, uspěli a žijí plnohodnotný samostatný život. Další kategorií jsou zaměstnavatelé, jejichž přístup k mladým z dětských domovů je vzorem pro celou společnost. Třetí cena Poklad v srdci je určena zaměstnanci instituce náhradní rodinné výchovy. Letošní slavnostní udílení cen Bílá vrána proběhlo v Rezidenci primátora hlavního města Prahy pod záštitou primátora hlavního města Prahy, Zdeňka Hřiba. V kategorii „Poklad v srdci“ zvítězila Jana Koubová, ředitelka Dětského domova ve Staňkově a předsedkyně Federace dětských domovů ČR. Cena je určena pro vychovatele z dětských domovů, popř. velmi úzce a intenzivně s dětmi pracujícími lidmi, kteří své svěřence na startu jejich životů podporují a vedou.