close Velhartický kostel rozezní varhany. info Zdroj: Jan Loffelmann zoom_in Velhartický kostel rozezní varhany. Velhartické varhany postavil v roce 1904 českobudějovický varhanář Františkek Šurát. Jeho firma stavěla řadové, menší a střední nástroje s rejstříkovými kancelami a pneumatickou, výjimečně i mechanickou trakturou. Činnost ukončila po druhé světové válce. Z význačnějších nástrojů Šurátovy dílny je zachován např. dvoumanuálový nástroj Husova sboru na Palackého náměstí v Českých Budějovicích.

Velhartické varhany byly za dobu své existence několikrát opravovány, naposled v r 1997, kdy byla mimo jiné pneumatická traktura nahrazena mechanickou. Nebylo to úplně šťastné řešení, a proto bylo rozhodnuto, že spolu s nutnou generální opravou bude nástroj uveden do původního stavu z roku 1904. Opravou byla pověřena firma p. Josefa Hrocha ze Zábřehu na Moravě, která např. v kostele sv. Ignáce v Chomutově staví varhany uložené 75 let v pražském Karolinu. Oprava v ceně přes 300 000 korun bude  hrazena z darů velhartických farníků a dobrodinců.

Při příležitosti dokončení opravy pořádá velhartická farnost slavnostní požehnání nástroje spojené s varhanním koncertem. Za velhartické varhany usedne „mistr varhanní improvizace“ Vladimír Roubal, který v současnosti působí jako ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Je držitelem několika prvních cen na varhanních soutěžích. Koncertoval téměř v celé Evropě, USA a Japonsku. Natočil řadu CD, zkomponoval hudbu k několika filmům. Spolupracuje s Českým rozhlasem i s rozhlasovými stanicemi v dalších zemích zejména při nahrávání snímků historických varhan.

Varhany požehná Českobudějovický světící biskup Mons. Pavel Posád.

Program akce, která se uskuteční 30. září 2023,  bude následující:

14:30 Mše svatá spojená s požehnáním varhan – celebruje Českobudějovický světící biskup Mons. Pavel Posád.

16:00 Slavnostní koncert – varhany Vladimír Roubal.

Velhartická farnost tímto zve nejen všechny milovníky varhanní hudby na neopakovatelný kulturní zážitek.