Přes jistou opatrnost u veřejnosti v souvislosti se současnou coronavirovou epidemií přilákala i letos tato pouť četné poutníky z daleka i blízka. Již po několik let je tradičním čestným hostem pouti unverzitní profesor P.Martin Weis z Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích. Při svém kázání při sobotní mši svaté vzpomenul různé historické okolnosti, za nichž přicházeli poutníci s modlitbami a prosbami za Matkou Boží. „I v dnešní, nepochybně vážné době, je třeba se s důvěrou obracet k Panně Marii. Ona je tu stále s námi, naše Orodovnice a Ochránkyně!“ zdůraznil profesor Weis. Při promluvě při nedělní slavnostní bohoslužbě domácí duchovní správce P.Petr Koutský navázal na myšlenky východních církevních otců, kteří přirovnávali Pannu Marii k diamantu. „Diamant, ačkoliv má stejné složení jako uhlí, odráží světlo – Slunce. Panna Maria podobně jako diamant odráží krásu Boží a ukazuje nám krásu lidství prozářeného Boží milostí.“ Nedělní sváteční bohoslužbě ve Strašíně předcházelo tradiční poutní procesí, směřující za krásného letního počasí ze středu obce ke kostelu na návrší. Průvod vynikajícím způsobem doprovodila dechová hudba Solovačka ze Sušice, řízená kapelníkem Václavem Duškem. Ke zkrášlení hlavní slavnostní mše svaté přispělo účinkování pěveckého sboru Academia Mariae Sanctae, složeného ze zpěváků z Klatovska, Sušicka i Prahy, s dirigentem Jakubem Waldmannem. Zazněla působivá Missa brevis současného českého autora Zdeňka Lukáše. Mezi poutníky ve Strašíně jsme mohli letos uvítat například zástupce Třetího řádu sv. Františka z Assisi ze Sušice nebo vlasteneckého spolku Horní Králováci ze Stachů.

Stojí za připomenutí, že prastaré mariánské poutní místo Strašín na Šumavě se stále šířeji otevírá veřejnosti. Kromě pravidelných bohoslužeb během roku, zavedených poutních slavností, komentovaných prohlídek nabízí nyní oblíbené „mariánské poutní soboty“ s modlitbou rozjímavého růžence a mší svatou o každé první sobotě v měsíci od 16 hodin.

Vladimír Horpeniak