Stejně jako vždy se sbor na provedení připravoval, účast přislíbili muzikanti i sólisté a vše vypadalo, že koncert proběhne v zajetých kolejích. Pak přišla první komplikace, kdy pro nemoc zrušila svou účast sopránová sólistka. Ovšem ten hlavní problém přišel ráno 26. prosince, kdy členům vedení sboru přišla zpráva od sbormistryně: „Mám vysokou teplotu, nemohu vystoupit. Zrušíme koncert nebo budeme hledat náhradu?“ Odpověď byla jednoznačná: „Koncert zrušit nejde!“ Situaci ještě více zkomplikovala omluva varhanice, že ani ona se pro nemoc nemůže koncertu zúčastnit. Co teď? No přece to nevzdáme!

A rozjela se velmi čilá elektronická i telefonická komunikace na všechny strany, jednání ovšem komplikovalo, že byly svátky a řada lidí byla mimo Klatovy. Klatovští hudebníci jsou ale Šumavanu nakloněni, takže celkem rychle se podařilo přesvědčit varhanici i sopránovou sólistku, aby se záskoku ujaly. Ale kde tak rychle najít dirigenta? A najednou se objevila informace: „Jenda Sedláček jede do Klatov k rodičům své manželky na sváteční oběd.“ Jendu jsme překvapili v 11 hodin ještě doma v Nelahozevsi, ale kývnul, že do Klatov dorazí včas a dirigování se ujme. A kdo že je Jan Sedláček? Je to sympatický mladý muž, který má vystudovanou hru na violoncello na konzervatoři a v současné době studuje 3. ročník Dirigování na pražské AMU.

Generální zkouška byla naplánovaná na 13.30 a změna dirigenta všechny zúčastněné překvapila. Ale již od jeho prvního pohybu taktovkou proběhlo mezi dirigentem, orchestrem a sborem souznění. Skladbu řídil velmi energicky, jednoznačně a s pozitivní energií. A tuto energii předal muzikantům i zpěvákům. Bylo zřejmé, že situace je zachráněna a koncert proběhne k všeobecné spokojenosti. Zkouška byla sice o něco delší, takže do kostela účinkují přišli těsně před 15. hodinou, kdy byl kostel již zcela zaplněn. Obecenstvo přijalo s porozuměním, že se prostor k vystoupení připravoval až před jejich zraky a že nebyly provedeny původně plánované koledy.

Koncert dopadl výborně, diváci nadšeně aplaudovali a s chutí si zazpívali i závěrečnou koledu Narodil se Kristus Pán.

A co dirigent? Toho jsme požádali o zhodnocení.

„Když jste v situaci, že máte k dispozici jen jednu generální zkoušku, pak je nejdůležitější pružnost hudebního tělesa, kterou má Šumavan i jeho orchestr excelentní. Na vše, co jsem ukázal nebo co jsem řekl, pohotově reagovali, což je v případě záskoku ta klíčová vlastnost, která rozhoduje o tom, zda se koncert vydaří či nikoliv. Myslím, že jsme si koncert společně moc užili a zpříjemnili tak obyvatelům Klatov vánoční svátky.“

Děkujeme dirigentovi, všem účinkujícím i divákům. Společně jsme prožili velmi příjemné sváteční odpoledne. A velké díky k patří také sbormistryni Šumavanu Tereze Groesslové. Bez její celoroční práce se sborem, organizačním přípravám a schopnosti řešit krizovou situaci i s teplotou by se koncert nemohl vůbec uskutečnit.

Jiřina Adámková, Pěvecký sbor Šumavan