Obec Soběšice se nachází na hranicích kraje Jihočeského, okresu strakonického a co by kamenem dohodil sousedí i s okresem Prachatice. Historie obce sahá do dávné minulosti, první zmínky z dochovaných zápisů jsou z roku 1380, i když pravděpodobnost vzniku je mnohem starší.

V obci Soběšice se myšlenkou založit hasičský sbor začali zabývat na počátku roku 1893. Tato myšlenka vzešla po volbách do obecního zastupitelstva 8. dubna roku 1893 a poté započaly první kroky k realizaci. Dne 15. června toho roku byla svolána valná hromada, na níž schválili dle vzoru Stanov dobrovolných hasičů z Horažďovic prozatímního starostu Františka Korala a jeho zástupce Josefa Čiháka, učitele, který měl největší zásluhy na založení hasičského sboru v Soběšicích. Nutností bylo zajistit výzbroj a výstroj pro hasiče. Téhož roku byla propůjčena sboru nově opravená stříkačka z Volyně, kterou udržovala banka Slávia ze Štěchovic. Započalo se s výcvikem družstva a s obsluhou stříkačky.

Představení knihy Oplocený čas – Vzpomínky politického vězně od Jana Wiendla a Františka Wiendla.
Kniha Oplocený čas pohltí čtenáře vzpomínkami na život politického vězně

V té době Sbor neměl žádné finance, a proto byly požádány o příspěvek různé korporace. Již v prosinci roku1893 hasiči vyjížděli s 25 členy k hašení požáru v Nezdicích. Do konce roku 1893 se konalo cvičení členů poprvé ve stejnokrojích, po jehož skončení se konala první valná hromada. Na ní velitel rukou podáním složil slib, slib složilo také 31 členů sboru, 2 samaritáni a 2 samaritánky. Hned po založení sboru v roce 1894 se Sbor stal členem Župní jednotky Sušické a o rok později byla zakoupena nová čtyřkolová stříkačka od firmy Smékal za 800 zlatých.

Jak léta šla, Sbor se potýkal jak s dobrým, tak i se zlým. Prvořadým úkolem byla ochrana majetku před požáry a výcvik mužstva, zajišťoval noční hlídky hlavně v době žní. Sbor pořádal plesy, přátelská posezení, staral se o své členy v době nouze, nebo podporou pozůstalým po zemřelých členech. Pro zmínku stojí rok 1903, kdy v obci vypukl požár a vyhořelo 16 chalup. Roku 1914 nastaly sboru zlé časy. Přišla 1. světová válka, do války narukovalo 16 členů sboru z níž se jich 5 nevrátilo. Sbor nadále pracoval, zúčastňoval se výcviku, soutěží, v roce 1935, kdy se konal Župní sjezd, bylo předvedeno sekyrkové cvičení a v tomto roce rovněž bylo založeno družstvo dorostenek v počtu 12 žen.

Jízda sv. Linharta v Uhlišti.
Jízdu sv. Linharta v Uhlišti si nenechalo ujít mnoho diváků, koním žehnal biskup

Přichází 2. světová válka a mobilizace nastupují někteří členové vojenskou službu. Nadále jsou prováděny preventivní a žňové prohlídky. V roce 1954 byla vybudována z rybníka u Svátů požární vodní nádrž a postaven železný sušák na hadice. K 70. výročí založení sboru dostali hasiči od okresní inspekce Tatru 805 a současně převzali stříkačku PS 8, ta po menší úpravě slouží soběšickým hasičům dodnes. Hasičská zbrojnice, která byla postavena v roce 1965 a kde má jednotka zázemí, již neodpovídá dnešním požadavkům. Kolem roku 1975 je pro špatný technický stav vyřazena Tatra 805 a jako přípojné vozidlo se používá po dohodě s JZD pouze traktor.

Nastává také útlum ve Sboru, proto závěrem roku 1987 je na Výroční členské schůzi volen nový výbor, který opět pozvedl jeho činnost a poslání.

Soutěž historických vozů Jízda Klatovskem.
Nablýskané veterány rozzářily oči nejednomu návštěvníkovi kempu v Běšiny

V roce 1988 se opět daří obnovit oddíl Mladých požárníků a o rok později se již kolektiv zúčastňuje hry Plamen. Činnost mladých požárníků, dnes hasičů, vlastně je aktivní po celá léta. V současné době má sbor 21 členů mladých hasičů, kteří se zúčastnili slavnosti 130. výročí založení sboru. V roce 1989 se zakládá družstvo žen, které od roku 1990 se zúčastňuje soutěží a je hybnou pákou ve sboru. Ženy v počtu 30 jsou nápomocny, kde je třeba. Po obměně výboru v roce 1992 dochází ke změně, starostou sboru je zvolen František Dlesk, na celých 28 let, pod jeho vedení sbor dosahuje velice výborných výsledků.

Po roce 1993, kdy bylo vládou schváleno plošné rozmístění sil a prostředků, je jednotka zařazena do kategorii JPO III a v rámci této činnosti jednotka a sbor používají vozidlo CAS 25. První nový automobilový dopravní prostředek na podvozku Ford Tranzit získává Sbor díky evropským dotacím v roce 2017 a v roce 2018 soběšičtí hasiči dostávají nové zásahové vozidlo CAS 24 na podvozku Tatra 815 Terno. Pro tuto oblast velice důležitá technika, vzhledem k odlehlosti nejen obce, ale i spádových obcí.

Křest knihy Marie Bubeníkové.
Známý šumavský řezbář vzpomíná v knize na dětství, práci v lese a své začátky

Sbor má ve svých řadách 73 členů, někteří jsou držitelé odborností jako preventista, hasič I.–III. stupně, strojník a velitel, vedoucí MH. SDH Má své zastupce v okresních odborných radách, člena Výkonného výboru OSH, mají zastoupení v Ústřední odborné radě hasičského sportu. Jednotka je nadále zaměřena na činnost zásahovou, sportovní, pracovní, ale také celospolečenskou. Provádí se sběr železného šrotu, zajišťuje se brigádnická činnost obecnímu úřadu a obchodnímu družstvu, v neposlední řadě hasiči pořádají zábavy, plesy. Napomáhají při mimořádných událostech – srpnové události v roce 2002, kde se podíleli prací i materiálně a finančně ve Městě Veselí nad Lužnicí částkou 59.285 Kč. Při živelní pohromě hasičského muzea ve Stachách opět přispěchali s pomocí. Rovněž byla poskytnuta pomoc obci Mikulčice při řádění tornáda částkou necelých 60.000 Kč.

Oslav 130. výročí založení SDH Soběšice se zúčastnila řada vzácných hostů

Během oslav byly u příležitosti 130. výročí založení sboru předány Slavnostní stuhy ke 13 hasičským praporům.

Stuhy požehnal pan farář…

Zimní stadion v ubytovnou v Klatovech.
Ubytovna na zimním stadionu v červnu končí, město mění její účel

Čestný náměstek starostky SH ČMS Luboš Janeba předal Čestný prapor Sdružení Hasičů ČMS pro SDH Soběšice starostovi SDH Pavlu Kalčíkovi za vynikající a dlouholetou práci celého SDH.

Tomáš Fiala, senátor za obvod 12, velmi ocenil nejen velkolepé oslavy, ale ocenil to, co za léta hasiči dokázali. Ocenil to, že setkání bylo na den přesně po 100 letech po odhalení památníku obětem 1. světové války. Na pomník byla přidána deska se jmény místních hrdinů, kteří padli ve 2.světové válce. Dodal, že Soběšice mají také jednoho hrdinu: je jím emeritní starosta SDH pan František Dlesk, a jako člověk ze zdravotnictví ocenil to, že v rámci dobrovolného dárcovství krve daroval 405krát. Velké poděkování a velký respekt.

Dny vědy a techniky v Klatovech.
Děti na náměstí v Klatovech pozorovaly různé pokusy a poznávaly techniku

Kapela LŠU z Vimperka provázela oslavy po celý den. Se svým vystoupením přispěly také samaritánky, které poskytly první pomoc. Mladí hasiči předvedli parádní požární útok a sklidili velké ovace.

Hana Králová, čestná náměstkyně starosty OSH Klatovy