Pokud neumíme se vztekem pracovat, může to ovlivnit všechny aspekty života a zanechat po sobě spoušť. Proto je dobré naučit se zvládat situace bez výbuchu vzteku či případného násilí, a umět jim také předcházet. Se vztekem se vypořádáváme dvěma způsoby, které můžeme považovat za nezdravé: potlačováním (uzavíráním se do sebe, otupěním alkoholem, popíráním problému…) nebo vybíjením (fyzické násilí, nadávky, rozbíjení věcí…).

Potlačování vzteku však zpravidla končí jeho vybitím, tedy násilím. Nezvládnutý vztek neprospěje nikomu. „Vztek vyvolává fyziologickou reakci těla, při níž jsou uvolňovány mobilizační hormony jako například adrenalin. Pokud jsme těmto stresovým hormonům vystaveni pravidelně a dlouhodobě, může to mít negativní dopad na naše zdraví,“ popisuje psychoterapeut Tomáš Repka, z programu Zvládání vzteku, který realizuje Liga otevřených mužů.

Zahraniční výzkumy například potvrzují, že lidé, kteří dlouhodobě nezvládají svůj vztek, jsou náchylnější k chronickým zánětům, poruchám spánku, metabolickým poruchám nebo kardiovaskulárním onemocněním. Bez povšimnutí samozřejmě nelze nechat ani dopad na blízké osoby. U žen i mužů, kteří zažívají nezvládnutý vztek a násilí svých partnerů a partnerek, se kromě zvýšeného rizika fyzického zranění objevují konstantní stres a strach, které mohou vést k chronickým zdravotním obtížím, jako jsou bolesti hlavy, zad, opakující se mdloby a záchvaty či poruchy spánku a příjmu potravy.

Stranou nelze nechat ani vliv na děti. Jedna ze zahraničních studií, která vyšla v American Journal of Preventive Medicine, například ukazuje, že dospělé osoby, které byly v dětství výrazněji vystaveny násilí ze strany rodičů, mají 4-12 krát vyšší riziko, že se u nich vyskytne alkoholismus, zneužívání drog, deprese, pokus o sebevraždu a 2-4 krát vyšší riziko kouření a rizikového sexuálního chování než u osob, které násilí v dětství vystaveny nebyly. „Základním principem je přijetí odpovědnosti za násilí a nehledání ospravedlnění ve svém okolí – manželka si za to může sama, v práci mám blbého šéfa atp. Za násilí je odpovědný vždy jeho nositel. Proto je důležité zaměřit se na původce násilí,“ vysvětluje Tomáš Repka.

Problém se zvládáním vzteku u sebe podle průzkumu Ligy otevřených mužů identifikovalo až 13 % lidí v Plzeňském kraji.

Jak si se vztekem poradit?

1. Dýchejte. Kdykoliv se cítíte nekomfortně, zaměřte pozornost na dech. Můžete si v duchu opakovat: nádech… výdech…. Pozorujte pocity na břišní stěně. Když vás myšlenky odvedou zpět k tomu, co vás naštvalo, všimněte si toho a vraťte se zpět k dechu. Tato technika vám přinese zklidnění.

2. Všimněte si signálů vzteku. Někdy je těžké si všimnout, co se s námi právě děje, nejsme stroj, nejsme sami sobě transparentní – průhlední. Vztek je emoce a ohlašuje se různými způsoby. Můžeme si všimnout myšlenek a představ. Například máme v hlavě obraz, jak někoho držíme pod krkem. Tělo nám také dává signály. Můžeme na různých místech zaznamenat třeba tlak, pocení, třes. Další, čeho si všimneme je chování. Přistihneme se, jak boucháme do stolu nebo zvyšujeme hlas. Se vztekem se také pojí různé další pocity, které můžeme zaznamenat, a to zejména bezmoc, strach nebo pocit křivdy. Když si signálů vzteku všimnete, hned zaměřte pozornost na dech a položte si otázku: Co se teď se mnou děje?.

3. Odcházejte Odejděte dříve, než začnete křičet, strkat nebo bít. Vždy je lepší se ze situace vzdálit, než ubližovat. Všímejte si signálů vzteku a vzdalte se, dokud ještě zvládnete odejít. Až odejdete, nepokračujte v duchu v hádce nebo v situaci, která vás naštvala. Udělejte něco, co vás uklidní. Vraťte se zpět, až úroveň vzteku klesne. Odejít není prohra – prohra je chovat se násilně.

4. Poznejte co vám vztek říká. Emoce jsou pro nás velmi důležité. Sdělují nám zásadní informace o světě kolem nás. Vztek jako by říkal „něco není tak, jak chceš ty“. Když prožíváte vztek, zejména ten dlouhodobější, položte si otázku: Co je to teď v mém životě, co nechci, co mi nevyhovuje?. Jděte na procházku bez mobilu a nechejte myšlenky bloudit okolo toho tématu. Dejte vzteku čas, ať vám řekne, co není v pořádku.

5. Spojte se s odborníky na vztek. Vztek je jako oheň – dobrý sluha, ale zlý pán. Nenechte vztek řídit váš život. Pokud máte dojem, že často křičíte, hádáte se, strkáte, rozbíjíte věci, kopete do dveří… je načase dát vzteku mantinely. Můžete se naučit techniky, které udrží vztek na uzdě. K tomu potřebujete trenéra nebo terapeuta, který vám pomůže změnit staré scénáře chování. Zajímejte se o práci se vztekem, navštivte nějakou specializovanou poradnu nebo psychoterapeutické pracoviště.

„Lidé, kteří nezvládají svou agresi nejsou jen strůjci problému. Jsou také nezbytnou součástí jeho řešení. Většina z nich za námi přichází dobrovolně. Přijímají odpovědnost a mají odvahu to řešení hledat,“ říká k tématu Josef Petr z Ligy otevřených mužů. Základní informace o programu Zvládání vzteku je možné najít na webu www.zvladanivzteku.cz. Účast v programu je bezplatná a objednat se lze telefonicky i e-mailem. Od podzimu minulého roku navíc tento program běží také v Plzni.

Denisa Dvořáková