Vystoupil oblíbený hudební soubor Canto Nepomucenum, Martin Vydra a pod vedením paní učitelky Jany Vopalecké zazpíval dětský nepomucký soubor Svatojánci . Po koncertu následovalo rozsvícení vánočního stromu, které provázelo zpívání koled. Pro všechny zúčastněné byly připraveny teplé nápoje. Finanční příspěvky od diváků budou použity na opravu místních varhan. 

Marie Dajčová