V tomto domku, který dostal dnešní podobu po rekonstrukci roku 1957, se František Křižík narodil dne 8. července 1847. Matka Marie, rozvedená Bohunková, pocházela z Plánice, otec Václav Křižík se sem přiženil z nedalekého Nicova. Živil se ševcovským řemeslem. Kromě toho měla rodina, která patřila údajně k nejchudším ve městě, k obdělávání malé pole. František Křižík chodil v Plánici tři roky do tzv. normální školy a roku 1856 pokračoval ve školní docházce v Klatovech, kam se rodina na čas odstěhovala.


Domek rodiny Křižíků je rozdělen na obytnou světnici, černou kuchyň, v níž s vařilo a byla přístupná z předsíně, a velký pokoj, který rodina obývala jen zřídka a občas jej pronajímala letním hostům. Světnice byla zřízena původním nábytkem a některými potřebami, nádobím a ševcovským nářadím, které používal k práci Křižíkův otec. Přibližuje atmosféru chudého venkovského příbytku z poloviny 19. století, prostředí, v němž Křižíkovi žili. Pokoj slouží jako malý výstavní sál, v němž je zřízena přehledná komorní expozice života a díla vynálezce.

V pultových vitrínách najdeme v originálech a reprodukcích doklady o práci a osudech Františka Křižíka od výpisu z matriky v Nicově, přes domovské listy, fotografie z Plánice, Klatov, z Plzně, Prahy, vyobrazení prvních obloukových lamp, interiérů elektráren, osvětlení měst, budov, reprezentačních sálů, dále pak významné výstavy doma i v cizině, elektrické městské dráhy v Praze, z Gruže do Dubrovníku, elektromobil vlastní konstrukce a výroby, první elektrickou železnici v Čechách Tábor - Bechyně z roku 1903.


Dále jsou vystavěny kopie patentních listin na různé Křižíkovi vynálezy, např. italská, britská, rakouská, francouzská, německá, ruská, maďarská a švýcarská. Část expozice je také věnována oceněním, která vynálezce dostal - medaile, plakety, diplomy, projevy uznání atd. Z trojrozměrných exponátů upoutá pozornost jednak funkční oblouková lampa ve vitríně, jednak odkrytý mechanismus obloukové lampy volně zavěšený v prostoru, dále dynamo a rozvodná deska z elektrárny v Čachrově a jako ukázka uplatnění principu obloukového světla je zde vystavěno zařízení vojenského světlometu.

Exponáty a obrazová dokumentace v Křižíkově rodném domě byly nově upraveny na jaře roku 1998 péčí pracovníků Národního technického muzea v Praze pod vedením PhDr. Jana Hozáka.

Zdroj: www.planice.cz