Ve čtvrtek 16. září v podvečer, v den 1 100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily, se v Chudeníně v kapli sv. Ludmily konala pouť ke cti této národní světice. Chudenín patří do farnosti Nýrsko v klatovském vikariátu, ale je jen několik kilometrů od vikariátu domažlického. A tak jsme se mohli v naší Plzeňské diecézi též připojit k letošním celonárodním oslavám svaté Ludmily.

Slavnostní mši svatou celebroval P. Ryszard Potega, farář z Nýrska. Mše svaté se zúčastnila asi padesátka věřících. Při této bohoslužbě mohli poutníci též uctít ostatky kněžny Ludmily, které jsou uloženy ve vzácném relikviáři. Ve svém kázání promluvil pan farář o odkazu sv. Ludmily a jejího vnuka sv. Václava, ale i o důležitosti předávání víry a dobra v dnešní době mladé generaci, a to prostřednictvím našich babiček a dědečků svým vnukům  a vnučkám, jako to bylo v případě kněžny Ludmily a vnuka Václava před 1 100 lety.

Mši svatou provázeli věřící písní K oltáři Páně, která opěvuje patrony, světce a světice české země. Po závěrečném požehnání  zazpívali věřící společně píseň Svatý Václave, vévodo české země, která je jednou z nejstarších duchovních písní. Všichni účastníci bohoslužby obdrželi na památku obrázek putovní ikony sv. Ludmily a společně se ještě pomodlili modlitbou k sv. Ludmile, Matce věřících české země.

Na konci poutě čekalo na všechny vynikající občerstvení.

Svatá Ludmila je první česká žena známá jménem, první pokřtěná panovnice, zakladatelka Přemyslovské dynastie, babička a vychovatelka sv. Václava a první česká světice. Zavražděna byla v noci z 15. na 16. září na hradišti Tetín v roce 921. Vraždu nařídila její snacha Drahomíra, pravděpodobně z politických důvodů. I přestože kněžna ve své osudové chvíli prosila, ať prolijí její krev, pohanští vrazi Tunna a Gommon čin vykonali kněžniným závojem.

Svatou Ludmilu dnes vnímáme jako matku a patronku českého národa, v roce 2021 si připomínáme 1100 let od jejího zavraždění. 

Kaple sv. Ludmily v Chudeníně byla vysvěcena v září v roce 2015 a vystavěla ji rodina Hoškova z Chudenína na místě původní zbořené kaple cestou na Uhliště. Každý rok v den svátku svaté Ludmily se zde koná pouť. Letošní pouť byla výjimečná nejen svým výročím umučení sv. Ludmily, ale také počasím, protože jak pan farář na začátku mše svaté řekl,  poprvé od roku 2015 na této pouti prší, jiné roky vždy svítilo sluníčko.

Martina Matějková, Loučim