Pozváni byli rodiče ze všech šesti obcí spadajících pod tamní obecní úřad s dětmi, které se narodily od října loňského roku. Rodiče se podepsali na pamětní list, který se zakládá na obecním úřadě, maminky dostaly květinu a pro děti byly připraveny dárky. Krátké hudební pásmo si připravili školáci z chanovické základní školy. Kromě společné fotografie dostanou rodiče na památku i CD se snímky z vítání občánků, které se v této obci koná vždy jednou za rok na podzim.

Děkujeme za příspěvek.