Po letech se v Bezděkově obnovila tradice vítání občánků. Děti narozené v roce 2019 a jejich rodiny se sešly 27. února na pozvání obecního úřadu v zasedací místnosti hasičské zbrojnice, aby byly slavnostně přivítány starostkou obce. O doprovodný kulturní program se postarali žáci místní základní školy.

Xenie Begerl