Knihu plnou historických i současných fotografií pokřtila Libuše Hulcová a malíř a spisovatel Alois Andrle. „Paní Hulcová je nejstarší občankou Bezděkova a pamětnice, která byla dříve v kulturním životě obce velice aktivní. Pamatuje si lidi, kteří v Bezděkově žili před 70 lety, dokáže o nich vyprávět. Paní Dvorská u ní nad starými fotkami strávila mnoho času,“ sdělila starostka Bezděkova Xenie Begerl.
Autorka knihy zaplněnému sálu vyprávěla o prvním nápadu na vytvoření knihy, o svých pramenech starých fotografií a informací, ale i o úskalí spojené s vydáním knihy. Na závěr nechyběla autogramiáda.