Po dlouhé době se tu například vystavují figury z kdysi slavných sušických Hofmeistrových jesliček, které během své vojenské služby v jižní Dalmácii v letech 1876 – 1878 vyřezal na pevnosti Kosmač sušický kožešnický mistr Jan Hofmeister. Betlém býval v Sušici velice oblíbený, vystavoval se řadu let pravidelně na sušickém náměstí, posléze v místním muzeu. Zajímavý je také rodinný betlém údajně z majetku slavné sklářské rodiny Abele - dílo zkušeného místního řezbáře z druhé poloviny 19.století. Unikátní památku představují části deskového malovaného betlému z 18.století ze Železné Rudy. Jedná se o jedny z nejstarších památek starého betlemářství na Šumavě vůbec. Ve výstavě nechybí ani práce kdysi proslulých místních lidových řezbářů – betlemářů první poloviny 20. století jako například Wenzela Tutschku, dlouholetého hrobíka v Kašperských Horách, nebo Aloise Matschinera z vesničky Řetenice. Současné šumavské betlemářství reprezentují dřevořezby Karla Tittla z Velhartic, Jaroslava Podzemského a Vladivoje Hracha z Kašperských Hor, dále Michala Tesaře z Dobré Vody u Hartmanic i další ukázky.

Sušický betlém ani výstavu šumavských jesliček v Muzeu Šumavy v Sušici si v adventním a vánočním čase na Šumavě nenechte ujít! Pozoruhodná výstava betlémů zde potrvá pouze do konce ledna 2023!

Za příspěvek děkujeme Vladimíru Horpeniakovi.