Soustředění zorganizoval učitel David Niederle. Lektory kurzu pro studenty byli Petr Nouzovský – sólista, který je brán jako jeden z nejlepších violoncellistů, David Niederle – koncertní mistr plzeňské filharmonie, Dana Chodlová – členka plzeňské filharmonie, a Orsolya Bartos Vagi z Budapešti. Na závěr soustředění předvedli žáci své umění a výsledky intenzivní práce během soustředění na koncertu, který byl zpestřen hradní atmosférou a ojedinělou akustikou. Na závěr koncertu společně zahráli skladbu Nearer, My God, to Thee.

„Pro všechny absolventy bylo violoncellové soustředění velkým přínosem, mohli se učit od špiček hudebního světa a určitě jim otevřelo nové pohledy při studiu jejich oboru. Velké poděkování patří panu učiteli Davidu Niederlemu za jeho přístup ke svým žákům a ochotu udělat pro své svěřence něco navíc. Zároveň patří i dík manželům Zeleným ze Švihova za vynikající zázemí pro účastníky kurzu v jejich penzionu,“ uvedla Xenie Begerl, jedna z maminek, jejíž dcera se soustředění účastnila.