Od 16. hodin se před místní hasičárnou sešla široká škála lidí, od malých dětí až po dospělé občany, aby společně oslavili příchod jara a tradici stavění májky. Akce se těšila velké návštěvnosti, což svědčí o silném propojení mezi hasičským sborem a místní komunitou.

Proč se ale staví májka? Tato tradice má kořeny hluboko v minulosti a spojuje se s různými historickými a folklórními událostmi. Jednou z představ o původu stavění májky je spojení s pohanskými rituály slavení jara a obnovy života po dlouhé zimě. Májka symbolizuje obnovu, plodnost a radost z přírody.

Zdroj: Ondřej Nevole

Pro místní komunitu však stavění májky představuje nejenom zachování tradice, ale také příležitost k setkání, sdílení zážitků a posílení společenského ducha. Společné budování a zdobení májky vytváří pouto mezi lidmi a posiluje sounáležitost v komunitě.

Na akci nechybělo ani občerstvení, které bylo zajištěno pro všechny účastníky. Tato drobná gesta ukazují péči hasičů o své spoluobčany a snahu vytvořit příjemné prostředí pro společné setkání a radostné oslavy.

Stavění májky v Železné Rudě není pouze tradiční událostí, ale také symbolem spolupráce, radosti a sounáležitosti v komunitě. Je to příležitost, kdy se lidé spojují přes generace a oslavují krásy přírody a společenského života.

Ondřej Nevole