Dnes bych vám doporučil zajímavou a čtivou knihu sušického rodáka dr. Přemysla Čecha. Jisté je, že autor knihy Šumavu velmi dobře zná a díky svému osobitému vidění a dlouhodobé žurnalistické praxi o ní dovede zajímavě vyprávět. Kniha pojednává o lidech, kteří na Šumavě dlouhá léta žili nebo žijí a bez Šumavy by už asi žít nemohli . A tak tu najdeme vedle svérázných postaviček jako byl např. Joža Mrázek- Hořický (Se Šumavou navždycky) lidi jako byl např. MUDr. Zdeněk Kostrouch či pravověrný Šumavák JUDr.Václav Hrabánek. Vedle nich jsou zde osobnosti, které na Šumavě žijí-jako např. historik Muzea Šumavy PhDr.Vladimír Horpeniak, který více než čtyři desítky let neúnavně pracuje pro zdejší muzeum nebo Jaroslav Soukup, díky němuž má Šumava první televizní seriál.Zajímavé jsou i kapitoly věnované technickým památkám ať jsou to unikátní šumavské plavební kanály nebo elektrárna na Černém jezeře či příběh nejslavnější české sklárny v Klášterském mlýně.A konečně jsou zde příběhy, které „obestírá šumavsky namodralý závoj tajemství“, jak jej v úvodu charakterizoval sám autor knihy .(Tajemnou Huťskou horou,Kde pulsuje tep Země či Smrt přilétla na Vánoce).Cenné a svým způsobem užitečné jsou poznámky Na okraj a Na vlastní oči, přibližující současný stav a uvádějící odkazy k dané problematice.Některé z příběhů vysílala Toulavá kamera či Objektiv,další byly uvedeny v časopisech či novinách.

Mám za to, že i druhá z knih (první byl cestovatelský Objektiv s úsměvem a pak následovala kniha Šumaváci) se Přemyslu Čechovi povedla. Jak píše v jejím úvodu“Věnuji ji všem, kteří mají Šumavu rádi a myslí to s ní dobře“, věnoval ji i vám, kteří zde žijete či máte na ni vazby nebo třeba jen hezké vzpomínky z dovolené, kterou jste zde prožili.