Po krátkém úvodu, v němž se autorka zabývá regionalismem v literatuře, přibližuje podrobně život a dílo kdyňského rodáka a dobu, v níž tvořil. Pozornost věnuje otázce vztahů Čechů a Němců, která se ve Šmídově tvorbě objevuje poměrně často. Od prvotiny Trojí čas hor až po román Cejch. Samostatnou kapitolu tvoří pověsti v jeho dílech Strašidla a krásné panny nebo Dudáci a vlčí hlavy. Důležitou kapitolou je humor a komično ve Šmídově tvorbě. Zde připomenu asi nejznámější knihu Proč bychom se netopili aneb Vodácký průvodce pro Ofélii. Autorka dále zkoumá kupř. jazykovou komiku, mísení jazykových stylů či mísení a křížení estetických kategorií. Obsáhlé jsou prameny a literatura, z nichž autorka čerpala a za pozornost rozhodně stojí i bohaté přílohy.

Jsem si jist, že dr. Ladislava Lederbuchová napsala nejen nevšední dílo, ale přiblížila nám originálním způsobem spisovatele, který sám napsal 33 knižních titulů a v české literatuře zanechal výraznou stopu. Kniha potěší jistě všechny čtenáře jeho děl, ale i ty, kteří Zdeňka Šmída měli rádi jako člověka, novináře, učitele, vodáka a kamaráda.