Po téměř čtvrt století jsem na Šumavě-liteře ve Vimperku objevil jeho novou biografii, kterou spisovateli Šumavy Adalbertu Stifterovi věnoval a nazval ji Touha po harmonii.

Jisté je, že Stifterovo literární dílo bezesporu patří bohatstvím svých obrazů, svými plastickými líčeními krajiny a přírody, ale i filozofickými a hluboce lidskými myšlenkami ke skvostům německy psané literatury. Proto dr. Václav Maidl přeložil čtivým způsobem dílo tohoto hornoplánského rodáka, který byl nejen právníkem, ale i nadaným spisovatelem a rovněž velmi dobrým malířem- krajinářem. Životopisná kniha může být pro mnohé z vás zajímavým příspěvkem k bližšímu poznání Stifterova díla. Doplňuje ji jednak obsáhlá bibliografie, kterou zpracovala Tamara Pršínová z Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, dále chronologický soupis českých překladů z let 1858- 2018 a v neposlední řadě i obrazová příloha s malou galerií Stifterových obrazů.