„Malování mě provází od útlého mládí a v dnešní době si už život bez něj nedokážu představit. Myslím, že nejkrásnější moment přichází, když dílo dokončím. Chvíli se na něj dívám a najednou si řeknu: tak a je hotovo.“

Slova Gabriela Tomana ze Strážova dobře vystihují pocity, které zažívá malíř při své tvorbě. Právě tvorbu regionálních výtvarníků Klatov a jejich nejbližšího okolí přibližuje publikace Milady Čermákové a Josefa Protivy. Po úvodní krátké exkurzi do historie klatovského malířství a dalších zajímavostech (kupř. nejstarší vyobrazení Klatov), je zde uvedeno na pět desítek malířů, keramiků, sochařů a výtvarníků, kteří se zde většinou narodili či tady řadu let působili. Tato drobná publikace může být užitečnou pomůckou pro všechny, kdo se o výtvarné umění a dění hlouběji zajímají. Po Umění v Klatovech Marcela Fišera je to další drobný příspěvek k poznání oblasti výtvarného umění.

Ivan Nikl