„Nádherná, skvělá výstavba Kiliána Ignáce Dietzenhofera, tato vskutku jedinečná kamenná báseň baroku, vyrůstající v smělém rozpětí tvůrčího ducha do oblak, všecka vyzlacená září modré oblohy, postavená do volného prostoru jako hrad z báje, plná líbezných kompozičních detailů, oblouků, sloupů a vypjatých zakulacených říms, stála osamoceně nad vybledlým paloukem, pozírajíc zamyšleně do dálky k modrým lesům“.

Takto popsal v románu Světla Josef Hais-Týnecký poutní chrám v Nicově. Nyní o něm vychází nová monografie autorů Jana Turka a Dalibora Háka. Ti v úvodu podrobně charakterizují nicovskou poutní tradici. Dále pak nás seznamují s iniciátorem a fundátorem chrámu Adolfem Bernardem z Martinic i s jeho architektem- K.I.Dientzenhoferem. Následuje umělecko- historický popis památky, doplněný fotografiemi P. Václava Saláka a portréty kněží, kteří s nicovskou farou spojili své životy.Kdo má tuto jedinečnou památku rád a chtěl by se o ní dovědět více, může si uvedenou knihu objednat na webu nakladatele.

Za příspěvek děkujeme Ivanu Niklovi.