Připraven byl bohatý program, při kterém se všichni náramně bavili. Nechyběly výlety, výpravy, soutěže a spousta zábavy. Šlo o třetí tábor DDM Klatovy.