Všichni členové svazu se už těšili na výlet, který se konečně uskutečnil 15. září. „Stačí jednodenní, aby se nemuselo moc chodit, v klidu si užívat přírodu nebo vnímat historii. Organizované výlety s Dostupnou Šumavou splňují všechna očekávání. Projeli jsme místa, kde mnozí z nás ještě nebyli. Kam mohou tyto autobusy, jiný dopravní prostředky nemohou a cesta pěšky každému nevyhovuje. Průvodkyně paní Kočí z Dlouhé Vsi se všem věnovala, byla milá a příjemná.“, hodnotí výlet vedoucí členka klubu Božena Behenská.

První zastávka proběhla na Dobré Vodě u Hartmanic. Účastníci navštívili stálou expozici sušického muzea o šumavských Židech. Dále se výlet ubíral ke kostelu sv. Vintíře, kde každého ohromí unikátní skleněný interiér. Kostel byl opraven v roce 1995 a znovu vysvěcen.

Obec Hůrka se kdysi proslavila vývozem nejen benátských zrcadel do celého světa. Z obce bohužel přežila jen hřbitovní kaple. Stejný osud potkal i obec Zhůří pod Javornou. ,,Nám nezbývalo než postát u památníku padlých Američanů u kříže smíření a prohlédnout si kapli Nejsvětější Trojice, která stojí na místě zbořeného kostela.“, schodují se členové spolku.

U jezera Laka turisty zaujala příroda, např. plovoucí rašelinné ostrůvky, ale i poškozené stromy, na kterých se vyřádil kůrovec. „K rozhledně Pancíř nás dovezl autobus. Tam jsme zaznamenali další z krásných výhledů na Šumavu, jen Alpy jsme bohužel neviděli. Poslední zastavení bylo u kaňonu řeky Křemelné. Odjížděli jsme domů plni dojmů, a bohatší o nové poznání. Šumavo, i když jsi krásná, neměla jsi to nikdy lehké,, vzakuzje hromadně tomuto regionu svaz zdravotně postižených.

Za příspěvek děkujeme Boženě Behenské, vedoucí člence Svazu zdravotně postižených