Studenti německé kamarády ve středu po vyučování provedli městem s panem Kourou. Společně navštívili Katakomby, Barokní lékárnu, PASK, prohlédli si opevnění. Ve čtvrtek se skupinka studentů věnovala výtvarným aktivitám, tvorbě koláží a pak vyrazila na výlet. Žáci prošli Dlažov, vystoupali na rozhlednu, přes pohoří Kříž se dostali až k Dobré vodě a její kapličce s léčivou vodou a den zakončili rautem v školní jídelně, kde se hráli společenské hry až do pozdního večera. V pátek studenti využili možnosti navštívit klatovskou knihovnu a vyrobili si placky s fotkami.

Děti aktivně komunikovaly v anglickém a německém jazyce a protože byly sympatie na obou stranách, věříme, že budou ke studiu jazyků přistupovat zodpovědněji. Němečtí studenti a učitelé bydleli v penzionu Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech a stravovali se kompletně ve školní školní jídelně. Věříme, že naše přátelské vztahy udržíme i v budoucnu a těšíme se opět na návštěvu, tentokrát v německém prostředí.

Akce proběhla také díky dotačnímu programu Plzeňského kraje. Tímto všem děkujeme za pomoc při realizaci našeho třídenního setkání. Z německé školy děkujeme paní Lauber, paní Köck a panu Bayerlovi, řediteli školy.

Za příspěvek děkujeme Haně Rychtaříkové.