Nejprve proběhne v sobotu soutěž dorosteneckých kolektivů a jednotlivců. V neděli se uskuteční krajské kolo dospělých. Po oba dva dny se bude soutěžit v disciplínách štafeta 4 x 100 metrů, běh na 100 metrů s překážkami a závěrečnou disciplínou bude požární útok. Soutěží se budou účastnit vítězná družstva z jednotlivých Okresních sdružení hasičů v rámci Plzeňského kraje v kategoriích dorostenci, dorostenky, ženy a muži. Vítězná družstva pak budou reprezentovat Plzeňský kraj na Mistrovství České republiky v požárním sportu. Požární sport má v našem kraji dlouholetou tradici. Soutěže budou probíhat za podpory Plzeňského kraje.

Josef Černý, starosta Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje

Program

sobota

Krajské kolo dorostu

Do 7:30 Dojezd soutěžních družstev a jednotlivců
7:30 - 8:00 Prezence, porada rozhodčích
8:00 - 8:45 Tréninky PÚ
8:45 - 9:00 Porada trenérů
9:00 - 9:30 Slavnostní nástup
9:30 - 11:00 Štafeta 4x100m (Dorostenci, dorostenky)
11:00 - 14:30 Požární útok (dorostenci, dorostenky), Běh na 100m s překážkami (dorostenci, dorostenky)
14:30 – 15:30 Běh na 100 m s PHP
16:00 Slavnostní vyhlášení výsledků

Časy zahájení jednotlivých disciplín jsou orientační a budou na místě konání upraveny dle počtu přihlášených družstev a jednotlivců.

neděle

Krajské kolo družstev Sborů dobrovolných hasičů SH ČMS v požárním sportu 2024

7:00 – 8:30 prezence soutěžících družstev
8:20 – 8:40 porada rozhodčích
8:30 – 8:50 trénink štafeta 4 x 100 m – muži
8:40 – 8:55 porada vedoucích družstev
9:00 zahájení soutěže
9:15 – 10:00 4 x 100 m – muži
10:15 – 10:30 trénink štafeta 4 x 100 m – ženy
10:35 – 11:30  štafeta 4 x 100 m – ženy
11:40 – 12:00  trénink běh na 100 m s překážkami – ženy 
12:20 – 13:40  požární útok (dva pokusy) – muži
12:10 – 14:10 běh na 100 m s překážkami – ženy
14:20 – 14:40  trénink běh 100 m s překážkami – muži
14:50 – 16:50 běh na 100 m s překážkami – muži
15:00 – 16:10 požární útok (dva pokusy) – ženy
17:00 závěr soutěže a vyhodnocení

Časový harmonogram může být změněn dle aktuálního vývoje situace a dle počtu přihlášených družstev.