Město Rabí na jihozápadě Čech spravuje i dvě přidružené obce – Bojanovice a Čepice. Plně podporuje také činnost spolků při zajišťování různých kulturních a sportovních aktivit. Toho využívá např. obec Čepice, která má necelých 80 trvale žijících obyvatel a z toho většina je zapojena v místním spolku Dobrovolných hasičů, při pořádání sportovních a kulturních programů. Také tento rok 2022 uspořádali tradiční a velmi oblíbené 11. Setkání harmonikářů ve svém areálu – Vodáckém kempu, který spravují.

V sobotu dne 2. července 2022 zahájil ve 14,00 hodin hlavní pořadatel Jaroslav Šuba tuto přehlídku z pódia nákladního automobilu. Pozdravil početné publikum, účinkující a poděkoval mediálním partnerům, sponzorům, městu Rabí a všem spolupracovníkům a pořadatelům za spolupráci. Pak předal slovo moderátorovi tohoto setkání, muzikantovi Janu Míčkovi, který nás seznámil s programem a postupně uváděl jednotlivé účinkující, o kterých řekl pár slov. Tak se rozjel program, který byl provázen nádherným počasím a skvělou atmosférou.

Postupně se na jevišti vystřídalo na 20 účinkujících, z nichž si zde odbyly premiéru Šumaváci a Švitorka.

Od začátku dostali dostatečný časový prostor ke svému vystoupení následující jednotlivci i skupiny:

Pavel Hlobík z Boubína s Jiřím Černým a Jaroslavem Janochem, Zdeněk Krýsl ze Sušice, Šumaváci kapelník Bohuslav Chum, Jana Bečvářová a Jaroslav Škopek, Marnotratníci z Vimperka, Kůrovci z Kašperských hor, Veselé heligonky z Tábora a Švitorka ze Zadní Zborovice.

Všechny účinkují pozdravili i svojí účastí starosta města Rabí Miroslav Kraucher, kytarista Lubomír Brabec, harmonikáři Renáta Pospíšilová z Plzně a Josef Pecka z Turkovic od Přelouče a také přátelé z Vysočiny.

Karel Novotný - publicista a misionář lidové hudby.