Rok 2023 byl pro SDH Javor přelomový, kdy u příležitosti oslav 95. výročí založení poprvé ve své historii vstoupily do sboru ženy, které si pod vedením starosty Rudolfa Šimči a velitele Ludvíka Terše vedou velmi dobře. Zakládajícími členkami jsou Miluše Málková, Dita Bytelová, Iveta Lišková, Lucie Jůzková, Václava Froulíková, Eva Nováková, Martina Lišková. Vedoucí tohoto nově ustanoveného družstva byla zvolena Miluše Málková, která dodává týmu potřebný elán, nadšení a disciplínu.

Premiéru si družstvo odbylo v okrskové soutěži, kterou uspořádal SDH Javor. Ve vyřazovacím kole žen v Rábí II. věkové katergorie obsadily 14. místo z 18 zúčastněných družstev. V dalších soutěžích v Zahorčicích, Týnci u Klatov a Zavlekově získávaly pěkná umístění. V Týnci u Klatov se předvedli i muži, jak s požárním útokem, tak i s ukázkou historické stříkačky.

Požár autobusu v Líních.
V Líních vzplál autobus. Řidič byl pod vlivem alkoholu

V seniorské soutěži v Malé Vísce si dokonce vybojovaly Putovní pohár. Soutěže v Malé Vísce se zúčastnilo taktéž družstvo mužů, které je ženám oporou i pomocnou rukou a svými dovednostmi a radami pomáhá ženám s nácviky. Vstříc hasičům i hasičkám vyšla i obec. Z rozpočtu obce bylo zakoupeno oblečení pro ženy, nové hadice, proudnice a savice. Ze strany OSH byly přiděleny potřebné překážky a do budoucna se počítá s hasičskou nádrží.

Hasiči a hasičky v Javoře zastávají důležité posty také v zastupitelstvu. Díky obci Javor mají krásnou klubovnu, kde se mohou scházet a kde se konají jejich schůze.

V prosincové zprávě jednatele sboru MUDr. Zdeňka Bytela bylo poukázáno na to, že došlo k oživení činnosti a hlavně k soutěživosti mezi ženským a mužským týmem. Však je také jejich vlastní hasičky víceméně k tomu vyprovokovaly. V minulosti bylo družstvo mužů z Javora postrachem na soutěžích, ale postupem času toto bohužel upadlo. Javorští hasiči (ti odrostlejší) se v posledních létech se zúčastňovali se svojí historickou technikou jen oslav výročí a s tím se již nyní nechtějí spokojit. Když mohou soutěžit ženy a ukázaly, že umí, tak muži se nevzdají!

Rozloučení s tragicky zesnulým hasičem Tomášem Ostádalem v Rabí.
Kolegové, myslivci, rodina a přátelé se loučili s tragicky zesnulým hasičem

MUDr. Zdeněk Bytel dále vyzdvihl ohromnou aktivitu Rudolfa Šimči mladšího, který se pustil do péče o techniku. Připravil stroje PS 12 na soutěže, zajistil a dovezl další PS12, které připravuje na přestavbu na stroje výkonnější. Patří mu poděkování za mnoho hodin, které strávil na kompletním repasu krásné a léta z provozu vyřazené PS8. Díky jeho úsilí a šikovnosti tak mohli tuto opravenou mašinu zhlédnout všichni účastníci výroční valné hromady. Při opravě mu vypomáhal jeho otec Rudolf Šimčo, který je starostou sboru. Vystavení PS8 neměli Javorští v plánu. Ale na naléhání účastníků VH ji donesli a sklidili za to velký potlesk a obdiv. Velké poděkování patří taktéž panu Miroslavovi Karasovi za jeho tvořivost, um a nadšení. Pro SDH vyrobil vozík pod stříkačku a další „zlepšováky“. A ještě jedno poděkování patří paní Ing. Andree Baierlové z SDH Klenová, která ochotně doplnila družstvo javorských žen na některých soutěžích.

Hasiči v obci Javor se ovšem nevěnují jen soutěžím. Každoročně zajišťují další kulturní a sportovní akce v obci, např. stavění máje, turnaj v kopané, dětský den, Česko zpívá koledy nebo soutěže v šipkách. Pokud je potřeba, jsou ochotni přiložit ruku k dílu i při různých akcích pořádaných obecním úřadem. Valné hromady v Javoře se zúčastnil náměstek starosty OSH Josef Noha, Vlasta Kučerová, členka odborné rady žen a další hosté, kteří poděkovali za jejich práci.

Postřehy z valné hromady SDH v Javoru posbírala

Hana Králová, čestná náměstkyně starosty OSH