Osobně je mi sympatická vaše snaha oživit skanzen různými akcemi jako je např. Den řemesel či Regionální potraviny jihozápadních Čech. Jak to vidíš letos?

Den řemesel bychom rádi letos samozřejmě realizovali. Není to jen prezentace řemeslné činnosti a nabídka dobrého jídla, ale také se jedná o společenské setkávání. Od řemeslníků máme vcelku silnou vazbu, neboť Dne řemesel v Chanovicích, nebo podobných akcí se nemohli vloni často zúčastnit. A víme, že i návštěvníkům tato akce chyběla (předloni bylo 4.000 návštěvníků). Před vlastní přípravou, kterou spustíme někdy v březnu či v dubnu, budeme muset ale nejdříve zjistit, zda-li nám covidová doba nezpůsobila nějaké škody na našich dobrých vztazích s řemeslníky z Plzeňského kraje a Nositeli tradice lidových řemesel, kteří působí v různých částech celé České republiky. Podobně to máme i s další významnou akcí ve skanzenu, s podzimním Dnem tradiční potraviny jihozápadních Čech.

Co nového ještě pro návštěvníky chystáte?

V roce 2019 jsme ve spolupráci s MAS Pošumaví začali organizovat další zajímavou aktivitu ve skanzenu. Jedná se o semináře pro žáky mateřských a základních škol, při nichž se seznámí s některými činnostmi, které dříve běžně prováděli na našem venkově jejich obyvatele. Děti tak např. vloni a předloni poznaly a vyzkoušely si, jak hospodyně připravovaly některé druhy domácího pečiva, nebo se vyráběla nepálená cihla. V těchto aktivitách chceme pokračovat i v budoucnu.

Na další akce vám již schází kapacity a také peníze. Ty akce - středoškolské a vysokoškolské pracovně-naučné pobyty, které pomáhaly budování a údržbě skanzenu - nějak během druhé poloviny druhého desetiletí zcela vyšuměly, patrně pro nezájem této skupiny mládeže. Či se mýlím?

Ne, nemýlíš. Aktivitou pro další léta je projekt IROP, při kterém budeme moci dodavatelsky zrekonstruovat roubenou obytnou chalupu s chlévy pocházející z usedlosti Třebýcina čp. 7. Měla by se realizovat v letech 2021-2023. Postavením uvedené usedlosti by mělo dojít k dokončení celé usedlosti středního sedláka, v samotné chalupě bude expozice dobového vybavení interiéru a ve II. NP objektu bude dále expozice "Lidová architektura jihozápadních Čech".

Příští rok by měla ještě proběhnout II. etapa celkové obnovy roubené kolny se stodůlkou, původem z usedlosti Měčín čp. 9. V roce 2020 byla uskutečněna první etapa za cca 370.000,- Kč, druhá etapa je v plánovaném nákladu 530.000,- Kč. II. etapa dokončí rehabilitaci jednoho z nejstarších objektů lidové architektury v České republice, jehož některé části byly datovány dendrochronologickou metodou k roku 1560.

Děkuji ti za rozhovor a přeji vám spoustu štěstí při dalším budování skanzenu, samozřejmě dobré zdraví a do každého dne mnoho radosti i dobré nálady a rovněž řadu pozorných návštěvníků.

Ivan Nikl