Na protest proti úložišti radioaktivního odpadu v pošumaví vyšlo v rámci 19. ročníku této akce na pěší pochod přes 350 lidí. 

Počet lidí, kteří si vyzvedli startovní kartu, byl přes 350 osob. Je vidět, že tento problém lidé vnímají. Byla hojná účast. I přes zimní počasí a v době proticovidových opatření. Snažení obcí z lokality Březový potok přišli podpořit občané z celého regionu, všech věkových kategorií. Potěšila mne účast mladých lidí a rodin s dětmi. Je vidět, že jim na našich vesnicích záleží. Poděkování všem přítomným za podporu a za účast,“ hodnotí pochod starosta Chanovic Petr Klásek Černický. 

„Trasa byla dlouhá devět a půl kilometru. Účastníci obešli symbolické území o ploše zhruba 306 hektarů. Gigantická plocha 306 hektarů je nyní navrhovaná podzemní část hlubinného úložiště, dle technických dokumentů SÚRAO a cca 29,5 hektarů povrchového areálu. I když představitelé MPO a SÚRAO začínají plánovat zvětšení podzemní části až na 500 hektarů,“ doplňuje Klásek informace o trase. 

Nově od roku 2021 se problematika úložiště na Horažďovicku přímo týká území 10 samosprávných celků (9 obcí a 1 město) a lidí z jejich 32 sídel. Což zasáhne cca 10.000 lidí zde trvale bydlících. Všech 10 dotčených obcí nesouhlasí dlouhodobě se záměrem MPO umístit na jejich správním území hlubinné úložiště.

Příspěvek zaslal Petr Klásek Černický.