Tento projekt umožnil dětem prostřednictvím pohádek získat poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur. Děti se seznámily s typickými znaky indiánů, prozkoumaly jejich obydlí, poznaly jejich řeč, indiánská jména a získaly poznatky o přírodních podmínkách v nichž indiáni žili a o oblečení, které bylo pro ně typické. Prostřednictvím pohádky rovněž získaly poznatky o existenci kmene Inuitů (známých jako „Eskymáci“), kteří byli původními obyvateli Arktidy a Grónska. Seznámily se s indiánským písmem a kouzelnými předměty, které byly pro indiány důležité. Během roku měly děti prostor pro nejrůznější experimenty, bádání, výtvarné a pracovní aktivity atd. Vyrobily si totem, iglú, lapače snů, indiánské čelenky, náhrdelníky a náramky, naučily se řadu básniček a písniček s indiánskou tematikou, při kterých se doprovázely hrou na bubny DJEMBE. Celoroční projekt vyvrcholil výstavou prací nejen na plotě MŠ, ale i vyzdobenými prostory třídy. Rodiče měli možnost shlédnout krátkou ukázku práce s dětmi, zatančit si společně „Indiánský tanec lásky“ a vyrobit si s dětmi indiánské triko. „Tento projekt hodnotíme jako velice zdařilý, děti si z něj odnesly mnoho poznatků a zážitků, proto se i v příštím roce zaměříme na učení prožitkem“, sdělila zástupkyně ředitelky pro pracoviště MŠ Karafiát Jana Hnojská

MŠ Karafiát