Příroda jako by téměř nebrala na vědomí, že březen je první jarní měsíc. Dny se sice prodlužují, sluneční paprsky nabývají na síle a intenzitě, ale holé větve stromů i bezbarvé plochy trávníků, luk i polí jaro ještě ani zdaleka nepřipomínají. Ale přece je tu něco, co příchod jara rok co rok neomylně zvěstuje.

Vůně a pachy. Takhle voní vítr, takhle vodnatý sníh a takhle mokrá hlína. Pravou, nefalšovanou vůní jara je ale vůně otevírající se země. Skloň se nad ní a z hloubi zaslechneš horlivé brebentání punkevních stružek. Cesty se změní v bahnitá jezera a voda je všude.

Ivan Nikl