Téměř šest desítek lidí se sešlo u Lípy republiky, kterou zde vysadili v minulém roce. Slavnostního proslovu se ujal starosta obce Miloslav Strolený.
Starosta obce v krátkém projevu připomněl události roku 1939 a na ně navazující demonstrace z revolučního roku 1989, které vedly k pádu komunismu. „Třicet let je dlouhá doba a leccos se za tu dobu změnilo a ne vše se povedlo, tak jak jsme si přáli. Přesto věřím, že ideály z roku 89 jsou stále aktuální a má smysl si je připomínat,“ řekl starosta.

Před vysazením Lípy Boje za svobodu si shromáždění občané společně zazpívali státní hymnu České republiky. Následného sázení památného stromu se ujal místostarosta Václav Tichý a zapojili i další občané, včetně nejmenších.

Závěr akce se konal v hospůdce, kde bylo pro přichystáno občerstvení a film o událostech roku 1989.

Ota Černý

Děkujeme za zaslání příspěvku a těšíme se na další.