Starostové Jaroslav Portášik a Michael Forman přivítali všechny přítomné na setkání před hřbitovem a kostelem sv. Klimenta. Postupně přišlo kolem 250 lidí. K všeobecné pohodě hrála dechovka Otavanka. Hospodyňky z Hejné a Hydčic napekly výborné pouťové koláče. Skoro dvě stovky dětí využily nabídku zábavných a dovednostních soutěží od skupiny Otaváci. Hostinští z Hydčic připravili občerstvení, pro osvěžení i nasycení. Členské obce Prácheňska nabízely informace o připravovaných akcí a propagačnímateriály. Na krásném místě a při jarním počasí se setkání všem, kteří na vrch Prácheň dorazili, moc líbilo.

Za příspěvek děkujeme Petru Kláskovi.