Vystavované obrazy jsou dílem Jana Truchlého, Petra Tomana, malířů Ateliéru K a Simony Beníškové. Příjemnou atmosféru dotvářel hudební doprovod skupiny Canto nepomucenum. V kostele Nanebevzetí Panny Marie se konal koncert sopranistky Michaely Katrákové a kytaristky Soni Vimrové. Posluchačům se koncert velmi líbil, domů si odnášeli nevšední zážitky a všichni se velmi těší na příští vystoupení této operní pěvkyně a jejího doprovodu.

V sobotu před fotbalovým zápasem byli slavnostně uvedeni do Síně slávy zakládající členové spolu s fotbalisty nově vzniklého mužstva Sokola Myslív, který byl založen v roce 1973: Karel Klečka, Jan Ševčík, Jaroslav Říha (funkcionáři), Bláha Josef, Moravec František, Hora Josef, Marek Zdeněk, Dajč Miroslav (hráči). Po slavnostním aktu následoval přátelský zápas Myslíva proti Nalžovským Horám, který skončil s výsledkem 2:1 pro soupeře. Večer pokračoval příjemným posezením s hudbou, kde k poslechu zahrála kapela Metalíza, Turbo revival.

Nedělní pouťový den začal mší svatou v místním kostele zasvěceném Nanebevzetí Panny Marie, celebrovanou farářem panem Václavem Salákem. Tento rok se oslava pouti výjimečně shoduje se dnem zasvěcení kostela. Občerstvení, stánky a pouťové atrakce nalezli poutníci na farské zahradě a v hostinci U Muklů sváteční oběd. Počasí bylo příjemné a pořadatelé byli spokojeni, že se pouť vydařila.

Marie Dajčová