Hlavní kaple na  Dobré Vodě u Pocinovic je zasvěcena Panně Marii Bolestné. V liturgickém kalendáři slaví církev tento svátek 15.září. Letos připadla pouť na následující neděli 18. září. I když v tento den hodně pršelo, poutníci se zde sešli v hojném počtu, aby v tomto nedělním dopoledni slavili poutní mši svatou. 

Hlavním celebrantem slavnostní bohoslužby byl P. Karel Adamec, který je od loňského září ustanoven administrátorem farnosti Mrákov a Kdyně. Spolu s ním u oltáře sloužil mši svatou Mons. Miroslav Kratochvíl z Loučimi. Mši svatou slavili jako obvykle venku u kamenného oltáře. Poutníci zpívali písně "K nebesům dnes zaleť písní" a "Pojď k Spasiteli".