Děti si při představení společně zazpívaly po rybím způsobu, poslechly si úplně novou pohádku „O perlovém pokladu“, která se odehrává v Horažďovicích. Také pomohly probudit Šípkové Růženky, ty se po procitnutí proměnily na ředitelky ZŠ.

A pak už došlo na samotný pasovací ceremoniál. Malí rytíři jednotlivě předstoupili ke katovi a ten je katovskou sekerou vyslal pokleknout, aby mohli být prohlášeni za „Rytíře řádu čtenářského“.

Paní ředitelky připnuly dětem placku s nápisem  „Čtu knihy!“ a vedoucí knihovny předala dětem dárky. Letos to byla kniha První školní výlet, vydaná v rámci projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka, město Horažďovice věnovalo dětem nové omalovánky a pohádku O perlovém pokladu. Městská knihovna si také přichystala dárek – noví rytíři mohou využít na jeden rok registraci zdarma. Doufám, že se alespoň s některými z nich budeme setkávat pravidelně a budou si od nás odnášet hodně hezkých knih.

Děkujeme všem rodičům a hostům za účast a vytvoření slavnostní atmosféry. Fotogalerii si můžete prohlédnout na www.knihovna.horazdovice.cz.

Eva Marešová, Městská knihovna Horažďovice