Rozhodla tak hodnotící komise v rámci konání soutěže Vesnice roku 2019 Plzeňského kraje.

Pačejov získal to nejvyšší ocenění – Zlatou stuhu. Stejně to vnímají i obyvatelé obce, kteří jsou svědky prosperujícího a vzkvétajícího života ve vesničkách patřící pod střediskovou obec Pačejov. Rovněž služby pro zdejší obyvatele se neustále zlepšují, jmenujme například místní zdravotní středisko, pojízdnou prodejnu, sportovní zařízení či nově upravené cesty. To vše vyžaduje nákladnou finanční péči. Klíčovou záležitostí je dobré hospodaření a využití peněžních prostředků z fondů, které jsou k dispozici. Je nám velkým potěšením, že starosta obce Pačejov Jan Vavřička se svým kolektivem toto vše dokázal. Všichni mu moc děkujeme. Jeho nespornou výsadou je schopnost zaujmout a podpořit členy zájmových spolků, kteří pak disponují širším zázemím pro lepší zapojení místního obyvatelstva do společenského života v obci.

Dne 14. 8. se na sportovním hřišti TJ Sokol Pačejov konalo slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže, na které přijalo pozvání šestnáct starostů vyhodnocených obcí se svým doprovodem. Během přebírání cen a slavnostních proslovů byl všemi vyzdvihován význam, smysl a cíl soutěže. Probouzí v obyvatelích venkova touhu o svou obec stále pečovat, zlepšovat životní prostředí, udržovat tradice a kulturní život. Vše zmíněné se snoubí v naší krásné obci Pačejov. Již v roce 2018 jsme získali ocenění Modrá stuha. Odměnou pro obyvatele i vedení obce v letošním roce je stuha Zlatá. Stuhu z rukou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda přijal starosta Jan Vavřička. Zároveň mu srdečně poděkoval a popřál k dosaženému vynikajícímu úspěchu. 

Po předání Zlaté stuhy začaly ovace, které nebraly konce. Mezi přítomné padal zlatý déšť v podobě zlatých konfet. Náladu podpořila místní kapela Švitorka a rovněž nechybělo vystoupení dětí z mateřské školy a pačejovských žen Šikbab. Program akce byl velice pěkně připraven. Vynikající výzdoba, obsluha hostů i hudba k poslechu a tanci.

Návštěvníci byli ještě plni dojmů a již začínal další program a to sportovní, na hřišti Sokola Pačejov. Konala se zde oslava 80 let TJ Sokol Pačejov od jeho založení. Byla odehrána tři fotbalová utkání. Vrcholem oslav byl zápas pačejovské staré gardy s týmem internacionálů ČR, na který všichni čekali.

V neděli, v kostele Panny Marie Sněžné v Pačejově, se konala mše za obec Pačejov. Celebroval ji farář Stanislav Bušta. Při této slavnostní mši bylo požehnáno získané Zlaté stuze.

Božena Behenská

Moc děkujeme za zaslání příspěvku a těšíme se na další.