Na jarním výletě jsou nekrásnější křehké květy rostlin. Jako jedny z prvních nás pozdraví bílé devětsily podél cest, pak sněženky, bledule a sasanky a nedlouho po nich jsou potůčky i další místa obsypána žlutí blatouchů, orsejí či petrklíčů, objevují se fialky a narcisy. Meze rozkvétají keři trnek, hlohů i planých višní.

Příroda v ten čas přímo plýtvá záplavou barev a vzduch voní jarem a nadějemi.

Ivan Nikl