O zázemí pro pobyt i výuku účastníkům kurzu se postarali manželé Zelení ve svém penzionu Švihovský dvůr. Na kurzy byli přizváni jako lektoři další violoncellisté – sólista Petr Nouzovský a Ivan Vokáč, člen orchestru České filharmonie, Lobkowitz Tria a jiných komorních souborů. Dalším lektorem a zároveň logistickou duší kurzů byla Dana Chodlová, dlouholetá členka orchestru Plzeňské filharmonie a zástupkyně ředitele Základní umělecké školy J. S. Bacha Dobřany.

Účastníci kurzů, kterých bylo letos 17, tak měli možnost svůj repertoár konzultovat s předními českými hráči na violoncello, při individuálních hodinách pochytit od každého lektora to nejlepší. Na kurzech probíhala i výuka hudební teorie pod vedením skladatelky Natálie Janecké, která nastudovala pro závěrečný koncert svoji autorskou skladbu Chargin a také se podílela i na aranžmá skladby závěreční, která byla překvapením pro diváky. O zázemí pro závěrečný koncert se postaral kastelán hradu pan Lukáš Bojčuk, který každoročně připraví pro konání koncertu inspirativní prostředí gotického špýcharu s výbornou akustikou. Na závěrečném koncertu, který byl vrcholem kurzu, se předvedli všichni účastníci v sólových vystoupeních či za doprovodu svých lektorů nebo Petra Nováka, který doprovázel hrou na klavír. Na závěr jako již výše zmíněné překvapení zazněla hlavní melodie Karla Svobody z pohádky Tři oříšky pro Popelku v podání všech účastníků kurzu a jejich lektorů pod taktovkou Natálie Janecké, která se stala pro všechny diváky nezapomenutelným zážitkem.

Panu učiteli Niederlemu patří poděkování za to, že i o prázdninách má chuť se svými žáky dál pracovat na jejich hudebním vzdělání a že svým přístupem a zprostředkováním mimořádných zážitků rozvíjí v dětech lásku k hudbě.

Xenie Begerl