Nejprve jeho život představovali střídavě ve čtených úryvcích z jeho deníků a přednesem jeho písní Markéta Potužáková a Přemysl Ruta. Následně o nové knize o Janu Jakubu Rybovi hovořila její autorka Iava Hoyerová.

Večer byl pak otevřen kostelík sv. Ambrože na Vícově. Patřil koncertu žáků ZUŠ a souboru Carmina. Ze žáků základní umělecké školy se jich jako sólistů představilo jedenáct, zazněly skladby specifické pro jednotlivé nástroje, třeba trombon, příčnou flétnu, kytaru, housle. Na závěr vystoupil žesťový kvartet a utvořeny irský soubor se skladbami B. Taylora. V druhé části po nich vystoupil ženský pěvecký sbor Carmina. Vše zahájily Dvořákovy Moravské dvojzpěvy, dále zazněla řada lidových písniček, Truvérská mše Petra Ebena a téměř tříhodinový koncert zakončila písnička Věry Martinové „Ó, pane náš“.

Za příspěvek děkujeme Petru Šatrovi.