Víme, že Kováčova maminka pochází z pošumavského Strašína, manželka je sušickou rodačkou. V Sušici Peter navštěvoval základní školu, v Klatovech absolvoval gymnázium. Střídavě bydlí v Praze a Sušici a již od studentských let odborně spolupracuje s Muzeem Šumavy v Sušici a Kašperských Horách. Peter Kováč se specializuje na středověké a renesanční umění, publikoval dlouhou řadu odborných studií, pracuje na výstavních a edičních projektech, je znám jako umělecký kritik. Zvlášť příkladně se věnuje popularizaci dějin umění. K tomu založil svou uměleckou agenturu i vlastní internetové stránky www.stavitele-katedral.cz. Velký zájem je o jeho tematické zájezdy po Evropě za poklady umění.

Zcela mimořádným projektem se stala série Kováčových výpravných knih Stavitelé katedrál, které mapují zapadoevropské umění středověku a renesance. V rámci této edice právě nyní vychází nová více než pětisetstránková reprezentativní publikace věnovaná významnému řezbáři pozdní gotiky známého pod jménem Monogramista IP. Tento tvůrce patří k nejvýznamnějším a zároveň nejzáhadnějším středoevropským umělcům 16. století. Pracoval v bavorském Pasově a svoje díla označoval písmeny IP. Začínal jako pozdně gotický umělec, ale výrazně jej ovlivnila italská renesance, stejně jako malíře Albrechta Dürrera. Je dobře známo, že svoje nejvýznamnější zakázky vytvořil pro zákazníky z Čech. Kniha Petera Kováče je věnována především oltáři sv. Anny Samotřetí, který se dnes nachází v Rožmberské kapli zámku v Českém Krumlově. Monogramista IP ho vytvořil v letech 1519 – 1523/1524 pro Zdeňka Lva z Rožmitálu, nejmocnějšího politika v Čechách za vlády jagellonských králů. V souvislostech jsou v knize představena i další česká díla Monogramisty IP, zejména jeho oltář sv. Jana Křtitele v kostele Panny Marie před Týnem nebo unikátní renesanční skříň na zámku v Jindřichově Hradci. Autor čitelně připomíná také sošku klečící Panny Marie z hruškového dřeva z hradu Rabí, dílo monogramisty IP nebo jeho dílny z doby kolem roku 1520, kterou vlastní ve svých sbírkách Muzeum Šumavy v Sušici. Hlavní text Petera Kováče doplňují studie českých i německých historiků umění. Kniha nabízí soubor unikátních fotografií pořízených speciálně pro tuto publikaci i další obsáhlou dokumentaci. I když řezbářská díla Monogramisty IP patří mezi nejcennější poklady evropského umění mezi pozdní gotikou a renesancí, česky dosud žádná kniha o tomto umělci nevyšla.

PhDr. Vladimír Horpeniak, Muzeum Šumavy Kašperské Hory