Počátkem roku 2019 vyšla zajímavá vzpomínková kniha Malířské příběhy z Pošumaví od klatovského autora Aloise Anderleho, zabývající se životem a malířskou tvorbou jeho otce Bedřicha Andrleho (1904-1967). Kniha je vyprávěna „ich formou“ (jako by ji vyprávěl sám malíř) a pojednává jednak o osobnostech Kalvodovy malířské školy v Běhařově, o četných místech v Pošumaví, kde malíř žil a maloval svoje obrazy (Běhařov, Bezděkov, Janovice, Dolní Lhota, Strážov, Sušice) ale i o obyčejných lidech, s nimiž se setkal. Cenné jsou i dobové dokumenty v knize uvedené, ale zejména pak v závěru uvedená barevná příloha Andrleho obrazů z lokalit Klatovska i Sušicka. Mnohé ze čtenářů rozhodně potěší řada podrobností především z Bezděkova, kde malíř prožil převážnou část svého života, ale i z Dolní Lhoty, kde se narodil, z Klatov, kde se vyučil, a z Běhařova, kde v Kalvodově krajinářské škole získával základy malířského kumštu. Tato kapitola je jedna ze stěžejních, vždyť Bedřich Andrle si s Aloisem Kalvodou vytvořil přátelský vztah, stejně jako s jeho spolužáky (Jaroslav Pokorný, Václav Soušek, Cilka Vinařová či Svatopluk Janke), kteří po sobě zanechali nejenom důkazy vzájemného přátelství, ale ve své bohaté malířské tvorbě zachytili mnohé krásy zdejšího pošumavského kraje.

V souvislosti s malířskou školou v Běhařově nemohu nevzpomenout malířský pojízdný vůz chodského malíře Jaroslava Špillara, který získal Alois Kalvoda a po něm i malíř B. Andrle. Celkem logicky nejrozsáhlejší část uvedené vzpomínkové knihy s podtitulem Za hranicemi snu – Bedřich Andrle tvoří popis života, životních osudů a peripetií autorova otce, malíře Bedřicha Andrleho a jeho nevšední cesty životem. Od malířova narození v Dolní Lhotě, přes vyučení se v Lubech, doporučení k prof. Proškovcovi, léta vojny, život na běhařovském zámku, svatbu ve Svojšicích s Růženou Kačenovou, přes narození dcer Jany a Slávky a synů - dvojčat Josefa a Aloise. A právě posledně jmenovaný je autorem této nevšední knihy, kterou po řadu let dával s láskou dohromady jako mozaikový obraz svého otce malíře. Myslím si, že obraz v podobě knihy se mu povedl a přináší jeho čtenářům nejen trochu poučení o tom, kdo vlastně byl jeho otec, ale i celou řadu zajímavých střípků vzpomínek na dobu, v níž žil a snažil se vytvářet svoje díla.

Za příspěvek děkujeme Ivanu Niklovi.