Také logistici, kteří už v minulých týdnech vyčlenili svůj zdravotnický personál do vojenské nemocnice v Olomouci a do odběrového týmu v Pardubickém kraji, nyní nově vysílají na pomoc do několika krajů nezdravotnický personál.

Celkem 25 vojáků z povolání ze 14. pluku logistické podpory zamířilo ve středu 18. listopadu 2020 do nemocnic a sociálních zařízení po celé České republice. Jedná se o vojenské profesionály ze zásobovacích praporů v Pardubicích, Lipníku nad Bečvou a z praporu oprav v Klatovech, kteří absolvovali kurz Combat Lifesaver (CLS – je rozšířeným kurzem první pomoci pro vybrané vojáky). Tito vojáci budou nyní působit jako posila pomocného personálu nemocnice v Teplicích, Kadani, Domažlicích, Zlíně a také v Domově se zvláštním režimem v Nejdku. Zde budou vojáci pod odborným vedením zdravotnických pracovníků asistovat například při polohování pacientů a úpravy lůžka, zajištění stravy pacientům, při hygienické péči o pacienta a další péči.

Koncem tohoto týdne budou vysláni další vojáci z povolání do sociálních zařízení v Pardubickém kraji, konkrétně do SeniorCentra ve Skutči, Hamzovy léčebny v Luži – Košumberku. Další vojáci zamíří v pátek 20. listopadu do Domova pro seniory v Poděbradech. Více než třicítka nezdravotnického personálu také v těchto zařízeních posílí řady pomocného personálu a bude asistovat odbornému zdravotnickému personálu při péči o jejich klienty.

Proč vojáci absolvují kurz CLS?

Kurz CLS je speciální rozšířený kurz první pomoci pro vybrané vojáky. Takto vyškolení vojáci představují nezdravotnický personál, který provádí život zachraňující úkony jako svoji druhou funkční náplň. Hlavní výhodou CLS je, že tito vojáci jsou začleněni přímo do jednotek a jsou tudíž obvykle blízko ke zraněnému členu dané jednotky. Jsou vyškoleni k tomu, aby poskytli první pomoc do doby, než se zdravotnický personál ke zraněnému dostane. CLS je vyškolen k provádění život zachraňujících úkonů, jako je například stavění masivního krvácení, zprůchodnění a zajištění dýchacích cest či dekomprese tenzního pneumotoraxu. CLS je vlastně jakýmsi „mostem“ mezi svépomocí (první pomoc, kterou poskytuje voják sám sobě) a neodkladnou péčí poskytovanou zdravotníkem (nelékařem).

Helena Řebíčková