Pro veřejnost byl v sobotu 25. září připraven opravdu bohatý program. Návštěvníci měli možnost zhlédnout výstavu pevnostní linie Plzeňské čáry a zúčastnit se pochodu k objektům lehkého opevnění. Takzvané "ŘOPÍKY", čili lehká opevnění ŘOP (Ředitelství opevňovacích prací) byly veřejnosti zpřístupněny v průběhu dne v Holýšově, Kvíčovicích a Všekarech. Organizátoři akce si připravili také ukázky bojového střetu, který mohl nastat v roce 1938.

Vojáci a policisté návštěvníkům představili techniku, ukázky boje zblízka a činnosti služební kynologie. Nad hlavami diváků přeletěly letouny JAS – 39 Gripen. Společně s pracovníky plzeňského Rekrutačního pracoviště a Krajského vojenského velitelství zde vojáci z Klatov poskytovali informace zájemcům o službu v aktivní záloze u 142. praporu oprav.

Aktivní záložníci u logistiků mohou sloužit v Pardubicích i Klatovech

Už od roku 2017 má 14. pluk logistické podpory vytvořenou zásobovací rotu aktivních záloh u 141. zásobovacího praporu v Pardubicích a četu oprav přepravní techniky u 142. praporu oprav v Klatovech. I přes veškerou snahu o propagaci jednotek aktivních záloh prostřednictvím médií, sociálních sítí či akcí na veřejnosti, nejsou obě jednotky stále plně obsazeny. Konkrétně klatovská jednotka nezískala dosud žádného zájemce o službu v aktivní záloze.

„Při propagaci aktivní zálohy na veřejnosti spolupracujeme také s aktivními záložníky pěší roty AZ Krajského vojenského velitelství Plzeň. Na prezentačních akcích se vždy také spolupodílí profesní poradci teritoriálních Rekrutačních pracovišť a vojáci z Krajských vojenských velitelství. Společně tak poskytujeme informační podporu zájemcům o službu v Aktivní záloze Ozbrojených sil České republiky,“ popisuje spolupráci na propagaci služby v aktivní záloze u klatovského praporu, praporčík Vít Holub, vrchní praporčík 142. praporu oprav. Dále dodává, že díky tomu zájemce během jedné návštěvy akce získává komplexní ucelené informace o možnostech uplatnění v jednotkách aktivní zálohy 14. pluku logistické podpory a podmínkách vstupu do aktivní zálohy. Dozví se tedy, co všechno jako záložník musí splnit, ale také to, co získá. Tím jsou nejen nové zážitky a přátelství na celý život, ale také možnosti zajímavého vojenského výcviku, práce s nejmodernější vojenskou technikou a výzbrojí a v neposlední řadě i zajímavé finanční bonusy.

Helena Řebíčková, Tereza Hofmanová