Lidé mohli slyšet tradiční české vánoční koledy i moderní anglickou píseň od školního pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Martiny Grycové. Ke sváteční atmosféře přispěli i žáci 3. - 5. ročníku recitací vánočních básní a děti z tanečního kroužku, pod vedením paní Kláry Bílkové, svým vystoupením, které obsahovalo různé druhy žánrů od scénického moderního tance po hip-hop. Vše opět na tematicky zvolenou hudbu.

Žáci byli oceněni velkým potleskem všech přítomných a sladkou odměnou od pořadatelky vánočního jarmarku paní Heleny Stašové.

Za příspěvek děkujeme Martině Grycové.