Rok 2023 pro hasičky z Bystřice začal jarním nácvikem a v květnu již soutěžily na okrskové soutěži v Nýrsku, kde se umístily na 2. místě. V červnu je čekala vyřazovací soutěž na Rabí, kde si v I. věkové kategorii zajistily l. místo a postup do okresního kola, kde skončily na 2. místě. Ženy  soutěžily i v Požárním sportu, kde obsadily 1. místo a v krajském kole v silné konkurenci obsadily 4. místo.

Během roky byly ženy zapojeny do Pošumavské hasičské ligy, kde dosahovaly pěkných výsledků. Při vyhlášení Pošumavské hasičské ligy převzaly poháry a medaile za krásné 2. místo jak v klasické soutěži, tak v požárním sportu. Kromě toho se ženské družstvo zúčastnilo soutěží v Jindřichovicích a Chudenicích, vždy první místo, Poslední káď v Plzni šesté místo.

Děvčata měla radost z toho, že jejich členka družstva Marcela Babková se zúčastnila i několika soutěží v jednotlivcích, například Jablonecké haly, Jihočeské stovky, a z Domažlické stovky si odvezla 1. místo. Její sestra Iva Babková byla vybrána do družstva žen české reprezentace a účastí v bulharské Varně se družstvo umístilo na krásném 1. místě.

Družstvo žen děkuje členkám Klárce a Elišce Kabelkovým z Tupadel, že jim vypomohly, když bylo třeba. Ale poděkování patří i Klárce Trmotové, Klárce Tomanové, Nelče Kopřivové a Aničce Volerové. Ty se rovněž podílely na dosažených výsledcích družstva.

Největší poděkování patří skvělým trenérům Honzíkovi Šotovi, Láďovi Ivaničovi, kteří mají s děvčaty velkou trpělivost. Díky jejich vedení a děvčat nadšení pro hasičinu mají tak dobré výsledky. Na výroční valné hromadě pak byly obdarovány ženy růžemi, ale nezapomněly ani na trenéry, kterým předaly krásné dárky se slibem, že i pro rok 2024 se budou snažit podat co nejlepší výkony.

Poznatky z VVH SDH Bystřice zaznamenala
Hana Králová, starostka okrsku č. 20 Nýrsko