V sobotu dne 5. srpna 2023 se konaly oslavy 100 let trvání SDH Horní Němčice. Dle historické knihy protokolární  se konala Valná hromada  Sboru dobrovolných hasičů v horních Němčicích v neděli 15. července roku 1923 v hostinci  pana Vavřince  Schweigla. Činných členů bylo tehdy 13, zakládajících 8 nadšenců a 48 přispívajících členů. V té době si hasičský sbor pořídl čtyřkolovou stříkačku, která byla vysvěcena  9. června 1924 ve Chřepicích a sbor ji má v provozuschopném stavu dodnes. Chloubou je i jejich motorová stříkačka  od firmy Stratílek z roku 1937, která je péčí velitele sboru Zdeňka Koláře stále funkční. V současné době jej sbor zařazen v JPO V, má 27 členů včetně přespolních.  Sbor se zúčastňuje okrskových soutěží, zúčastňuje se soutěží i v okolí.

Slavnosti se zúčastnil starosta města Strážov na Šumavě Ing. Josef Rousek, který poděkoval za jejich aktivitu v obci a je moc rád, že se na hasiče vždy může spolehnout.  Za Okresní sdružení hasičů ČMS náměstek starosty  OSH p. Josef Noha spolu s Hanou Královou, kteří předali do rukou starosty SDH Horní  Němčice p. Jana Pavláska a veliteli SDH Zdeňku Kolářovi Pamětní List a Medaili Za příkladnou práci pro Sbor. S poděkováním za jejich dlouholetou aktiní činnost.   

Za uplynulá léta se sbor a hlavně život na vesnici hodně změnily.  Hodně lidí dojíždí za prací. Současný velitel Zdeněk Kolář má v obci pilu, kde jsou zaměstnáni lidé, kteří jsou schopni v případě potřeby rychle a profesionálně vyjet s technikou a zasáhnout. Je pravda, že kdyby na vesnicích nebylo nadšených hasičů, nebyl by tam ten správný život.  Toho si je vědomo i město Strážov a všechny vesnické hasičské sbory podporuje. Je na ně vždy spolehnutí.

Oslava 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Brtí, která se konala právě v Horních Němčicích - sousední vesnici

Založení Sboru dobrovolných hasičů v Brtí se datuje rokem 1923, kdy byl na popud občanů, kteří si chtěli uchránit majetek před požárem a před živelními pohromami. Bylo to na návrh pana učitele Otakara Holuba  Mezi zakládajícími členy byli nadšení občané v čele s jednatelem Václavem Jandou, velitelem Václavem Úlovcem, Jiřím Tomane, starostou  Václavem Tomanem, pokladníkem Václavem Tomanem  a členem Václavem Huspekem.

Hned v roce založení byla zakoupena  ruční koňská stříkačka, která předvedla svoji činnost i při oslavách 100. výročí založení. V té době byly současně pořízeny opasky, sekyrky, přilby s páskem pod bradou. Velitel a zástupce pak měli přilby lesklé žluté a trubač červenou. Ostatní členové  měli  přilby černé.

Poprvé hasiči z Brtí zasahovali v roce 1924 při požáru v Krotějově, kde shořela 4 stavení, u požáru bylo přítomno 12 hasičských sborů. Hořelo také v Brtí, a to v roce 1933, kdy vypukl velký požár.  Začalo hořet u Kováříků a oheň se rychle šířil, oheň přeskočil na Pastoušku  a pak Přibylovic chalupu. Vzduchem létali i hořící holubi. Hasiči vyjížděli i v roce 1935, kdy hořelo u Úlovců, kde vše shořelo. V roce 1957, kdy bylo založeno JZD při prvním výmlatu  došlo k požáru stodoly  Tondouščků, která shořela se všemi zásobami. Ještě hasiči zasahovali v 80. létech, kdy hořela drůbežárna.                                            

Brtí je podhorská vesnička na Strážovsku, v krásném prostředí, kde jsou hasiči, kteří plní svoje povinnosti na ochranu majetkupřed požáry a živelními pohromami. Za dobu 100 let trvání hasičského sboru samozřejmě zaznamenal řadu změn.  Stále zůstává výcvik, účast na soutěžích, příprava družstva a jejich akceschopnost. Samozřejmostí je jako v jiných obcích stavění máje, zajišťování kulturních a společenských akcí, úklid obce.

V současné době má Sbor dobrovolných hasičů v Brtí klubovnu v č. p. 18 u Přibylů, zbrojnici tamtéž. Pyšní se koňskou stříkačkou z roku 1923, PS 8 a PPS12  Jejich základnu tvoří 14 mužů a 6 hasiček. Starosta SDH Brtí je zárukou, že nezaroste cestička  k hasičské zbrojnici a že i nadále hasiči z Brtí půjdou ve šlépějích svých zakladatelů, kteří před 100 lety tento Sbor založili. 

Součástí oslav 100. výročí založení SDH Horních Němčic a SDH Brtí  byla přehlídka historické techniky, která přes svůj věk je v použitelném stavu. Soutěž jednotlivých družstev probíhala nasátím vody z rybníka. Od nejstarší techniky po tu moderní. Šikovnost mimo jiné předvedli i mladí hasiči ze Strážova, kteří požární útok splnili na jedničku. I přes nepřízeň počasí vše proběhlo v přátelské pohodě a ve vzájemné spolupráci sousedních hasičských sborů, které přijely z celého okrsku, ale i z okolí. Velké poděkování patří organizátorům za organizaci 100. výročí založení hasičských sborů.

Hana Králová,
čestná náměstkyně starosty OSH Klatovy