Jarka Papežová je všestranně zaměřená umělkyně, která vypráví své příběhy skrze vizuální tvorbu. Narodila se v roce 1977 v Přešticích. Malovala od malička, neboť láska k výtvarnu se v její rodině projevovala již třetí generaci. Vystudovala SPSŠ a pak pokračovala na Ústavu umění a designu v Plzni.

​Z počátku bylo malování pouze jejím koníčkem, před deseti lety se mu ale začala věnovat profesionálně. Své výtvarné cítění využívá i prakticky, a to ve spolupráci se svým manželem Janem. Navrhují spolu zahrady a zanechávají tak úžasné stopy v krajině. Její nejoblíbenější technikou je akvarel, protože jí umožňuje zachytit pomíjivé okamžiky krásy a emocí. Slovo zachytit čí zdokumentovat je pro ni stěžejní. Zachycuje stopy času, nálady, mizející náhrobky i stará řemesla a propojuje tím dnešek s minulostí.

​Organizuje happeningy, kdy spolu s veřejností tvoří umělecká díka ve stylu land art. Nic výtvarného jí není cizí. Jarka není jen malířkou, ale ovládá plastíky, interiérový design, grafiku a dokonce i ručně vázané knihy.

Za fotografie mockrát děkujeme Jarmile Papežové.